Rtafa - rtafa.ac.th

General Information:

Latest News:

โคงการช้างเผือกปี 57 8 Aug 2013 | 08:50 am

“รับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี 2557” โครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศ ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ...

พิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 31 Jul 2013 | 10:36 am

เนื่องในพระราชวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเป็นประธานพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร ให้แก่ผู...

พิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ 30 Jul 2013 | 08:50 am

เนื่องในพระราชวโรกาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเป็นประธานพิธีพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตร ให้แก...

ตราสัญลักษณ์ 26 Jul 2013 | 08:50 am

ตราสัญลักษณ์ ลักษณะของเครื่องหมาย เป็นรูปอาร์มคาดแถบธงไตรรงค์ในแนวเฉียง ประดับปีกนกกางทั้ง ๒ ข้าง สีทอง ภายใต้อุณาโลมสีเงน และพระมหามงกุฎรัศมี สีทอง (ปีกนักบินชั้นที่ ๑) เหนือดาว ๕ แฉ...

กีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ ๕๑ 17 Jun 2013 | 11:59 am

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

มูลนิธิ รร.นอ. 11 Jun 2013 | 10:58 am

มูลนิธิ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้มีการจัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้...

เรืออากาศวิชาการ 56 9 May 2013 | 09:09 am

ติดตามการถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ที่นี่ www.rtafa.ac.th

สัมภาษณ์พิเศษ ผบ.ทอ. ผ่าน website: ThaiArmedForce.com 22 Feb 2013 | 06:21 am

สัมภาษณ์พิเศษ ผบ.ทอ. ผ่าน website: ThaiArmedForce.com เมื่อ ๓ ม.ค.๕๖ ที่ผ่านมา พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.ได้อนุญาตทีมงาน Thaiarmedforce:TAF  เข้าสัมภาษณ์พิเศษ โดยมีคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่รับผิดชอบ...

๖๐ ปีโรงเรียนนายเรืออากาศ 14 Jan 2013 | 09:21 am

โรงเรียนนายเรืออากาศครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียนนายเรืออากาศ เริ่มดำเนินการขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๙๔ โดย พลอากาศเอก ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี ผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น ได้นำโครงการจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออา...

RTAFA@facebook.com 18 Dec 2012 | 06:22 am

{loadposition facebook}

Recently parsed news:

Recent searches: