Savad - savad.org

General Information:

Latest News:

بانک شناسایی 5 13 Aug 2013 | 11:08 am

با سلام و احترام نظر به ازسال بانک شناسایی 5 از طریق dvd برای استان ها و شهرستان ها لازم است به نکات و موارد زیر توجه فرمایید.

دریافت باتک اطلاعات 24 Jul 2013 | 05:34 pm

جهت دریافت بانک اطلاعات جدید با سرعت بیشتر لازم است شهرستان ها در دو مرحله اقدام به دریافت اطلاعات نمایند مرحله اول: از بخش سرور بر خط آیتم "ارسال-به روز آوري بانک اطلاعاتي" را اجر نمایند. سپس لازم ...

بهبود سرعت دریافت بانک اطلاعات 22 Jul 2013 | 11:35 am

با سلام برای دریافت اطلاعات بانک اطلاعات جدید از سرور بر خط با سرعت بیشتر لازم است مراحل زیر را انجام دهید: 1- اصلاحیه مربوطه را از اینجا دانلود و نصب نمایید. 2- از بخش یرور بر خط به روز آوری بانک ...

به روز رسان رسان 73 و اطلاعیه 17 Jul 2013 | 12:33 pm

با سلام برای دانلود به روز رسان 73 اینجا کلیک نمایید. با عنایت به بررسی های انجام شده، آمار و اطلاعات سامانه سوادآموزی در سرور سازمان با نوساناتی مواجه است که برخی از دلایل عدم توجه کاربران شهرستانه...

پچ آزمون 26 Jun 2013 | 02:11 pm

با سلام و احترام با عنایت به اشکال موجود در آزمون قرآن دوره انتقال اصلاحیه آن چهت بهره برداری ارسال می گردد. جهت دریافت پچ اینجا کلیک نمایید.

شناسایی اسمی مناطق جدید 18 Jun 2013 | 10:28 am

با سلام شهرستان هایی که اطلاعات اکسل آن ها توسط استان ارسال گردیده است (اطلاعیه مربوط به مناطق) و تمامی شهر ها و روستاهای آن ها در سرور سامانه (بر خط) اصلاح گردیده است می توانند اطلاعات مربوط به شناس...

ثبت نام خارج از بانک 10 Jun 2013 | 12:37 pm

با سلام و احترام تعیین وضعیت افرادی که در سامانه به عنوان خارج از بانک درخواست داده بودند صورت گرفته و نتیجه آن در قالب سرور بر خط به هنوان ثبت نام خارج از بانک در دسترس می باشد.

برنامه درسی 8 Jun 2013 | 01:37 pm

قابل توجه همکاران محترم سنجش و ارزشیابی تحصیلی استان و شهرستان با سلام و احترام به پیوست فایل PDF شده برنامه درسی نهضت سوادآموزی جهت بهره برداری تقدیم حضور می شود. وحیدفتاحی امین مدیر سنجش و ارزشی...

اطلاعات مناطق شهری و روستایی 8 Jun 2013 | 10:28 am

با سلام و احترام به استحضار می رساند به توجه به تفکیک مناطق از شهرستان ها و عدم مشاهده شهرها و روستاها در شهرستان ها یا مناطق پس از ارائه فایل مناطق از سوی سوپروایزر استان ها در سرور اعمال گردید. کا...

بانک آزمون دوره انتقال 3 Jun 2013 | 10:28 am

قابل توجه همکاران محترم سنجش و ارزشیابی تحصیلی استان و شهرستان با سلام و احترام با عنایت به آماده شدن سوادآموزان دوره انتقال برای شرکت در امتحانات پایانی دوره انتقال به استحضار می رساند ، که آزمون ه...

Recently parsed news:

Recent searches: