Spip - spip.net - SPIP

Latest News:

Changements entre 3.0.10 et 3.0.11 9 Aug 2013 | 10:22 pm

Fichiers du core 44 fichiers impactés : - ecrire/action/inscrire_auteur.php - ecrire/balise/formulaire_.php - ecrire/balise/formulaire_inscription.php - ecrire/base/connect_sql.php - ecrire/inc/dista...

$spip_version_base et spip_meta.version_installee 9 Aug 2013 | 07:37 pm

Cet article recense les correspondances entre version de spip (« spip_version_branche ») et version de la base de données (« spip_version_base »). Cela permet de savoir, par exemple, qu'un dump porta...

|date_iso 9 Aug 2013 | 05:59 pm

Le filtre |date_iso formate une balise de type date (#DATE, #DATE_REDAC, etc.) selon le standard RFC 3339 ou ISO 8601. Exemple : la date 2012-06-05 12:47:09 sera affichée 2012-06-05T10:47:09Z

Filtre 17 Jul 2013 | 02:10 pm

Ak CYKLY umožňujú štrukturovať stránku logicky, ostáva už len esteticky upraviť jej obsah. SPIP vám sám nevie vytvoriť takú stránku, ale môžete na to použiť niektoré z jeho filtrov. Text uložený v da...

Nastavenie cache 17 Jul 2013 | 11:53 am

V predchádzajúcich lekciách sme začali tvoriť nejaké šablóny. Naša stránka bude čoskoro veľmi úspešná. Na chvíľu sa zastavme a zoberme ohľad na nervové bunky svojho úbohého počítača. V tejto lekcii ne...

Cykly v cykloch 16 Jul 2013 | 12:57 pm

Vieme, ako vytvoriť zoznam nadpisov článkov v rubrike. Teraz ideme zobraziť vlastné prvky šablóny na jednej stránke: jej nadpis, vysvetlivku, atď. Vyskúšajte to. Tu je jedno možné riešenie: Voláme ...

Rubrika 16 Jul 2013 | 01:46 am

V predchádzajúcej lekcii sme sa naučili, ako si zobraziť prvky podľa kontextu. V tejto lekcii uvidíme, ako sa tento kontext mení v závislosti od spôsobu, akým sa použijú cykly, po francúzsky BOUCLES. ...

Jedna šablóna, viac článkov 15 Jul 2013 | 02:08 pm

V predchádzajúcej lekcii ste sa naučili vypísať článok č. 1 z databázy a vytvoriť z toho webovú stránku. Zovšeobecnime to na viac webových stránok. Naša šablóna nie je príliš užitočná ak dokáže zobra...

Moja prvá šablóna 15 Jul 2013 | 12:12 pm

Ak sa na začiatku zdá systém šablón strašný, je to preto, že ponúka škálu rôznych funkcií, ktoré majú určitý stupeň sofistikovanosti. Sofistikovaný však nemusí nevyhnutne znamenať zložitý. Tu je príkl...

Ajouter une image à un article en SPIP 3 3 Jul 2013 | 01:20 pm

SPIP 3 permet de déposer les images sous deux formes : En tant qu'illustration : sert à illustrer le texte de votre article. En tant que documents joints ou portfolio : sert à placer des images plus...

Recently parsed news:

Recent searches: