Studentske - studentske.eu - SLOVENČINA

Latest News:

10.3. Próza po roku 1945 a vplyv vojny na autorov 2 Oct 2010 | 02:19 am

Próza po roku 1945 a vplyv vojny na autorov Spoločenské podmienky: 1. 1945 – 1948 = vydávali sa diela z vojny; pokračuje lyrizujúca próza, vychádzajú diela, ktoré v čase vojny vyjsť nemohli. Ústredn...

10.2. Odmietanie konzumnej spoločnosti v americkej lit. 50-tych rokov 20. st. Salinge 2 Oct 2010 | 02:15 am

Odmietanie konzumnej spoločnosti v americkej lit. 50-tych rokov 20. st. Salinger – Kto chytá v žite. Beat Generation Americká literatúra po roku 1945 spoloč. situácia: - USA po 2. SV - svetová veľmoc...

10.1. LITERÁRNE PRÚDY PO ROKU 1945 2 Oct 2010 | 02:14 am

LITERÁRNE PRÚDY PO ROKU 1945 Otrasné udalosti vojny ovplyvnili aj tematickú podobu umenia, najmä literatúry. Kým západná literatúra nadväzovala na predvojnové umelecké smery a súčasne experimentovala...

10. Povojnová literatúra - Dramatická tvorba po r.1945 2 Oct 2010 | 02:10 am

Dramatická tvorba po r.1945 Absurdná dráma- antidráma – začala sa rozvíjať v 50. rokoch 20. st. – vychádzala z existencialistickej filozofie – predstavitelia absurdnej drámy zmenili tradičnú štruktú...

9.5. Téma prvej svetovej vojny v medzivojnovej literatúre, diela svetových autorov 2 Oct 2010 | 02:07 am

Téma prvej svetovej vojny v medzivojnovej literatúre, diela svetových autorov 1. svetovou vojnou v rokoch 1914 – 1918 sa po prvýkrát rozšírilo bojisko z ohraničeného priestoru takmer na celý svet. Pr...

9.4. Sociálno – psychologický realizmus 2 Oct 2010 | 02:04 am

Sociálno – psychologický realizmus - prienik do vnútra človeka v stave spoločenského ohrozenia - expresionistické tendencie - sociálna tematika - pohľad do hĺbky človeka - dedinské prostredie - hrdin...

9.3. Slovenská medzivojnová poézia 2 Oct 2010 | 01:59 am

Slovenská medzivojnová poézia Medzivojnová literatúra sa vyznačuje rozmanitosťou umeleckých štýlov, smerov, tém = pluralitný model literárneho vývoja. Členenie literárneho vývoja na obdobia: • Liter...

9.2. Postava matky v medzivojnovej literatúre 2 Oct 2010 | 01:56 am

Postava matky v medzivojnovej literatúre Ivan Stodola - Bačova žena, Július Barč-Ivan - Matka, Rázus, Milo Urban - Živí bič Ivan Stodola ( 1888 - 1977 ) Reprezentuje tradičnú realistickú drámu, v k...

9.1. Naturizmus v slovenskej próze 2 Oct 2010 | 01:53 am

Naturizmus v slovenskej próze Drak sa vracia -naturizmus zobrazuje človeka spojeného s prírodou ,preto autori naturizmu uplatňujú lyrizáciu vo všetkých zložkách štruktúry diela -nastupuje v 30. roko...

9. Medzivojnová literatúra - Naturalizmus v tvorbe Zolu, Jégeho a Vámoša 2 Oct 2010 | 01:51 am

Naturalizmus v tvorbe Zolu, Jégeho a Vámoša Naturalizmus- Literárny a umelecký štýl, ktorý vznikol vo Francúzsku v 60tych rokoch 19. storočia (najznámejším predstaviteľom bol É. Zola). -odvodené od l...

Related Keywords:

vnitřní výnosové procento, režim dne, generické strategie, eysenckov osobnostny dotaznik, pohybové dovednosti, dynamometr na měření sil, negativní jevy ve sportu, splnomocnenie na zastupovanie, excentrický, spanielska inkvizicia

Recently parsed news:

Recent searches: