Swu - fe.swu.bg - Стопански факултет

Latest News:

Изпитът по Европейско стопанство на 24 август …. 23 Aug 2013 | 01:07 pm

Изпитът по Европейско  стопанство на 24 август 2013 г. при проф. Д. Димитров ще се проведе от 9.30 ч. в УК-1330 ауд. by

Прием на студенти в ОКС “Магистър” Държавна поръчка*, редовно обучение 19 Jul 2013 | 01:16 pm

За Спец. Стопанско управление – 20 места За Икономика – 30 места: Спец. Финанси – 20 места Спец. Маркетинг – 10 места За спец. Туризъм – 25 места Международен туризъм – 15 места Мениджм...

Изпитите на 06 и 07 юли 2013 ще се проведат… 5 Jul 2013 | 01:08 pm

На 6 юли 2013 г. изпитите при проф. Г. Георгиев ще се проведат от 12 ч. в УК-1207 ауд. Изпитите при гл.ас.д-р Вл. Ценков на 6 юли 2013 г. ще се проведат от 14.00 ч. в УК-1207 На 7 юли 2013 г....

Важно съобщение за всички дипломирани магистри през м.април 2013 г. … 28 Jun 2013 | 05:52 pm

Важно съобщение Всички дипломирани магистри през м. април 2013 г. в Стопански факултет задължително трябва да  се подпишат на готовите дипломи – срок-10.07.2013 г. by

Важно съобщение за дипломираните през м. февруари 2013 г. в Стопански факултет… 13 Jun 2013 | 12:04 pm

Важно съобщение Дипломираните м. февруари 2013 г. в Стопански факултет задължително трябва да се явят до края на м. юни 2013 г. за подписване на готовите дипломи, съгласно нови изисквания на МОН, в пр...

Катедра „Мениджмънт и маркетинг“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Ви кани на… 13 May 2013 | 01:47 pm

ПОКАНА Катедра „Мениджмънт и маркетинг“ към Стопански факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ Ви кани на: Открита лекция със специалисти в областта на Онлайн маркетинга на тема: „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ЕЛЕКТР...

Изпитът по Управление на риска… 8 May 2013 | 04:35 pm

Изпитът по Управление на риска на 18 май 2013 г. ще се проведе от 11 ч. в УК-1208 ауд. 

Класиране на студентите втори курс от направление “Икономика” по специалности за уч. 2012/2013 г. 29 Apr 2013 | 01:30 pm

Класиране на студентите втори курс от направление “Икономика” по специалности за уч. 2012/2013 г.

Покана за участие в Четвъртата студентска конференция на Стопански факултет – 2013 11 Apr 2013 | 12:48 pm

На 23 април 2013 г. от 09.30 ч. в Зала №1 на Стопански факултет ще се проведе Четвъртата студентска конференция. Тематиката на разработките се уточнява с ръководителите на проблемни групи ( т.е. препо...

Лекцииите на студентите от спец. Туризъм – магистърска програма “Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност “… 29 Mar 2013 | 01:41 pm

Лекцииите на студентите от спец. Туризъм-  магистърска програма “Мениджмънт на хотелиерската и ресторантьорска дейност “-след Професионален бакалавър- за уч.2012/2013г-І-ви курс-І-ви семестър,записани...

Recently parsed news:

Recent searches: