Most قالب سايت دات آي آر related news are at:

kolman.ir – پایگاه سرگرمی تفریحی آموزشی تکنولوژی کلمن دات آی آر

مراکز فناوری اطلاعات در دنیا کجاها هستند؟ 20 Apr 2013 | 02:58 pm

مراکز فناوری اطلاعات در دنیا کجاها هستند؟ طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد ، ۱۴۴ کشور جهان را بر اساس رشد و رضایت مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات رده بندی شدند که در زیر ۱۰ کشور اول در این لیست رو مشاهد...

نام روزهای هفته از کجا آمده؟! 19 Apr 2013 | 02:40 pm

 آیا میدانستید که در ایران باستان و در آئین پنج هزار ساله مهر(میترائیسم) روز یکشنبه مهرشید نام داشته که منظور از مهر میترا یا مهر خدای بزرگ آئین میترائیسم و معنی شید آفتاب و روشنایی میباشد یعنی مهرشید...

More قالب سايت دات آي آر related news:

Recently parsed news:

Recent keywords:

Recent searches: