Most iq society related news are at:

iqsociety.org – World Intelligence Network

Power resources of older people in Iran. 27 Aug 2013 | 11:17 am

Related Articles Power resources of older people in Iran. Int J Older People Nurs. 2013 Mar;8(1):71-9 Authors: Ravanipour M, Salehi S, Taleghani F, Abedi HA, Ishaghi SR, Schuurmans MJ, de Jong A Abstr...

Naturalistic distraction and driving safety in older drivers. 27 Aug 2013 | 05:01 am

Related Articles Naturalistic distraction and driving safety in older drivers. Hum Factors. 2013 Aug;55(4):841-53 Authors: Aksan N, Dawson JD, Emerson JL, Yu L, Uc EY, Anderson SW, Rizzo M Abstract OB...

More iq society related news:

Tổ chức IQ cao Việt Nam rất vui mừng được kết nạp thêm 58 thành viên mới (Tiếp tục cập nhật)! iqtest.vn 19 Mar 2011 | 12:55 pm

Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Nguyễn Xuân Hảo đã trở thành thành viên thứ 84 của Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society! Dưới đây là đôi nét về thành viên này: Họ và tên: Nguyễn X...

Chúng ta rất vui mừng được kết nạp thêm 30 thành viên mới! (Tiếp tục cập nhật) iqtest.vn 18 Feb 2011 | 10:50 am

Tổ chức IQ cao Việt Nam - Viet Nam high IQ society (VNHIQ) rất vinh dự vì trong thời gian qua đã được sự quan tâm của các bạn, và nhiều bạn trong số đó đã gửi thư đến xin gia nhập thành viên. Đây là đ...

Viet Nam High IQ Society rất vui mừng chào đón thêm 8 thành viên! iqtest.vn 28 Sep 2010 | 08:05 pm

Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Trần Mạnh Hùng đã trở thành viên thứ 46 của VNHIQ! Dưới đây là những thông tin về thàn viên này: Tên: Trần Mạnh Hùng Tuổi: 21 Nơi ở: Hà Nội Email: myangel_far...

Việt Nam high IQ society rất vui mừng được chào đón 8 thành viên mới! iqtest.vn 17 Sep 2010 | 07:31 pm

Chúng ta rất vui mừng được chào đón Tạ Gia Sơn đã trở thành thành viên thứ 38 của Tổ chức những người IQ cao Việt Nam! Dưới đây là thông tin về Sơn: Tên: Tạ Gia Sơn Tuổi: 15 Nơi ở: 205/B5/Khu 5 tầ...

IQ trung bình của giáo viên iqtest.vn 8 Sep 2010 | 09:39 pm

IQ trung bình của giáo viên là 104,2 (SD15) Bài test sử dụng là IQ Test 1 của Viet Nam High IQ society. Số liệu được chúng tôi lấy ngẫu nhiên trong 1 tuần từ ngày 09/08 đến ngày 16/08 năm 2010 của 1...

Lê Hồng Quang gia nhập Viet Nam High IQ Society trở thành thành viên chính thức thứ 37! iqtest.vn 8 Sep 2010 | 09:35 pm

Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Lê Hồng Quang đã trở thành thành viên thứ 37 của VNHIQ! Khu du lịch Bà Nà thuộc Thành phố Đà Nẵng 1. Họ và tên: Lê Hồng Quang 2. Tuổi: 17 3. Nơi ở: K96/34 Hải ...

Việt Nam High IQ society vui mừng chào đón thành viên thứ 36 Hoàng Thanh Tùng! iqtest.vn 8 Sep 2010 | 09:34 pm

Chúng ta rất vui mừng được chào đón: Hoàng Thanh Tùng đã trở thành thành viên mới của Tổ chức những người IQ cao Việt Nam! Dưới đây là những thông tin mà chúng tôi có được từ thành viên này: Họ và t...

My shot at a serialised story- Part 1 v4vetti.blogspot.com 24 Feb 2011 | 04:20 am

Have you ever had the experience of seeing a bunch of High IQ society people on a collective high? If not, you can ask Veena, for a detailed account. She will recount the senseless-when-sober jokes, t...

IQID presented in 12th Asia – Pacific conference on Giftedness in Dubai, 2012 katsioulis.com 18 Jul 2012 | 07:41 am

Dr Katsioulis presented the IQID Child IQ Society on the 12th Asia – Pacific conference on Giftedness in 14 July 2012. The presentation is available and online as a movie clip. You may choose between ...

IQID, Child IQ Society (Dubai, 2012) [sound] katsioulis.com 18 Jul 2012 | 01:28 am

CHILD.IQsociety.org Presented on the 12th Asia Pacific Conference on Giftedness, Dubai, 2012. Permissions given by the presenter, Dr Evangelos Katsioulis, MD, MSc, MA, PhD This video is also online wi...

Recently parsed news:

Recent keywords:

Recent searches: