Testsoch - testsoch.info - Очерки и сочинения по русской и мировой литературе

Latest News:

Купина – Советизмы: к определению понятия 27 Aug 2013 | 08:00 pm

Н. А. Купина СОВЕТИЗМЫ: К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ (Политическая лингвистика. - Вып. 2(28). - Екатеринбург, 2009. - С. 35-40) The author describes the definition of the term Sovetism and sets the general c...

Образ города в поэме “Мертвые души” 27 Aug 2013 | 06:03 pm

(окончание) Контраст суетливой внешней деятельности и внутреннего окостенения поразителен. Жизнь города мертва и бессмысленна, как вся жизнь этого безумного современного мира. Черты алогизма в образе ...

Поняття економічної інформаційної системи 27 Aug 2013 | 02:36 pm

Іспит: Ляндер Інформаційні системи в економіці: відрізняються циклічністю обробки, пов'язаної з особливостями ведення обліку. Облікова інформація піддається однаковій обробці за ті самі тимчасові пер...

Отхупщиков – Балтійські мови й індоєвропейські реконструкції 27 Aug 2013 | 12:44 pm

Ю. В. Отхупщиков БАЛТІЙСЬКІ МОВИ Й ІНДОЄВРОПЕЙСЬКІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ( Балто-Слов'янські дослідження. Вип. XVII. - М., 2006. - С. 110-115) Балтійські мови (і особливо - литовська мова), як відомо, відрізн...

Уланович – Язикова свідомість:особливості структури в умовах двомовності 27 Aug 2013 | 07:57 am

О. И. Уланович ЯЗИКОВА СВІДОМІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ В УМОВАХ ДВОМОВНОСТІ (Вісник Томського державного університету. Філологія. - Томськ, 2010. - № 1(9). - С. 44-51) Пропонований матеріал є резуль...

Ковальов – Російські письменники про російський мат 27 Aug 2013 | 01:33 am

Г. Ф. Ковальов РОСІЯНИ ПИСЬМЕННИКИ ПРО РОСІЙСЬКИЙ МАТ (Мова, комунікація й соціальне середовище. - Вип. 3. - Воронеж, 2004) The article attracts the attention of linguists to the problem of Russian ob...

Р М Рильке в російській культурі 26 Aug 2013 | 05:47 pm

Іспит: Закордонна література 20 вік Про тісний зв'язок Рильке з Росією свідчить і його "Часослов", і багато листів поета, і його високохуд. переклади "Слова об полицю Игореве" (закінчений в 1904 р., в...

Кузнєцов – Про категорію репрезентації російського дієслова 26 Aug 2013 | 04:45 pm

С. А. Кузнєцов ПРО КАТЕГОРІЮ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ РОСІЙСЬКОГО ДІЄСЛОВА (Дослідження зі слов'янських мов. - № 6. - Сеул, 2001. - С. 109-126) Система основних форм дієслова не становить граматичного класу, оск...

Журавльов – Слов’янська компаративістика. Підсумки й перспективи 26 Aug 2013 | 02:05 pm

В. К. Журавльов СЛОВ'ЯНСЬКА КОМПАРАТИВІСТИКА. ПІДСУМКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ (Звістки АН СРСР. Відділення літератури й мови. - Т. 39. Вип. 3. - М., 1980. - С. 242-251) Сучасний етап розвитку слов'янського мов...

Recently parsed news:

Recent searches: