Thebigpicture - thebigpicture.co.il - התמונה הגדולה

Latest News:

בניית תיק השקעות – חלק 14: תיקי השקעות מלאים 27 Aug 2013 | 01:08 pm

הגיע הזמן לסגור את הקצוות. החלק הקודם עסק בבחירת מדדים, לפני כן היו שיקולים ייחודיים למשקיע בישראל, וכמובן חלוקת הנכסים הבסיסית והצגת תשעה תיקים אופייניים למשקיעים שונים עם מטרות שונות. בחלק זה אחבר א...

בניית תיק השקעות – חלק 13: בחירת מדדים לתיק 30 Jul 2013 | 05:30 pm

עד עכשיו התייחסתי לנכסים באופן כללי לפי סוגם. החלק העוסק באבני הבניין מדבר על מניות ואיגרות חוב ועל אפשרויות הפירוק שלהן לתת קטגוריות, אבל עדיין לא דנו במדדים המדוברים, וכיצד לבחור את המרכיבים המתאימי...

התנהגות אג"ח בסביבת ריבית עולה 22 Jul 2013 | 04:56 pm

הרשומה הזו מיועדת להציג בקווים כלליים כיצד מחירי אגרות החוב ישתנו כאשר הריבית תחל לעלות וכיצד התהליך ישפיע על בעלי תיקי השקעות. מאחר וזה לא קורס במימון, ואני רחוק מלהתמחות בכל הפרטים הקטנים בתמחור אגר...

בניית תיק השקעות – חלק 12: שיקולים למשקיע בישראל 12 Jul 2013 | 07:28 pm

את החלק העוסק בשיקולי המשקיע בישראל תכננתי לכתוב רק בשלבים יותר מאוחרים של הסדרה, אך בבואי לכתוב ספציפית על בחירת נכסים [אחרי שהצגתי את תשעת התיקים הבסיסיים ואת ההתנהגות האופיינית להם] אני מרגיש שאין ...

בניית תיק השקעות – חלק 11: התנהגות טיפוסית של תיקי השקעות וניהול ציפיות 3 Jul 2013 | 04:39 pm

אחרי שהצגתי את תשעת התיקים המהווים בסיס להקצאת הנכסים, אראה בחלק הזה מהי ההתנהגות האופיינית של כל תיק ותיק. במקום חישובים תיאורטיים, הרצתי כל תיק בפועל על נתונים היסטוריים ובדקתי כיצד הוא התנהג שנה אח...

בניית תיק השקעות – חלק 10: הקצאת נכסי הבסיס 24 Jun 2013 | 04:49 pm

להלן תוכן עניינים זמני של הסדרה עד כה: הקדמה התנהגות פיננסית איזון תיק ההשקעות הקדמה לקורלציה התנהגות וחיזוי קורלציה בתיק עקרונות הפיזור אבני הבניין של תיק ההשקעות אפיון הנכסים העיקריים בתיק ההשקעות ש...

מניות לימים קיציים 19 Jun 2013 | 09:05 pm

בשבועות האחרונים הייתי עסוק במיני פרויקט של הרכבת תיק מניות שמתאים להשקעה ארוכה עבור לקוח. המטרה הייתה לבנות תיק שבחלקו מניב וגם מורכב ממניות שלא יצטרכו החלפה תדירה. בניגוד להשקעת ערך קלאסית [אולי זה ...

עדכון S&P500 ורווחים תפעוליים 11 Jun 2013 | 01:41 am

עונת הדוחות הסתיימה כמעט, וזו הזדמנות לתת מבט חטוף על מצב הרווחים מול תמחור השוק. הקו הכתום הוא הרווחים התפעוליים של כל חברות ה-S&P500, כולל תחזית לשנה הקרובה. הקו השחור הוא המחיר, ושני הקווים נחתכים ...

הקצאת נכסים והשקעה במדדים – חלק 9: שיקולים בבניית תיק השקעות 31 May 2013 | 02:02 am

חלק זה עוסק בפעם הראשונה באופן שבו יש לחלק תיק השקעות, בשיקולים הבסיסיים שצריכים להנחות את המשקיע בבוחרו משקלים שונים לנכסים שונים, כהכנה לבחירת ההקצאה המתאימה כאשר משלבים מספר שיקולים יחד [בפרק הבא]....

בניית תיק השקעות – חלק 9: שיקולים בבניית תיק השקעות 31 May 2013 | 02:02 am

חלק זה עוסק בפעם הראשונה באופן שבו יש לחלק תיק השקעות, בשיקולים הבסיסיים שצריכים להנחות את המשקיע בבוחרו משקלים שונים לנכסים שונים, כהכנה לבחירת ההקצאה המתאימה כאשר משלבים מספר שיקולים יחד [בפרק הבא]....

Related Keywords:

סטיית תקן, רועה לב, mnakash, api שער יציג, בטא לא ממונפת, בלאק ושולס, דוגמא ל dcf, דוגמא לdcf, שער רציף, שער יציג ממוצע 2010

Recently parsed news:

Recent searches: