Timpuyog - timpuyog.org - Welcome to Our Site...

Latest News:

Join Us 31 Mar 2012 | 12:39 am

Feeding Program – Calero Elementary School- Calero,Liloan,Cebu 7 Mar 2012 | 07:23 pm

2012 is truly a Dragon Year for us – the Timpuyog Ken Saranay Ilocano Association, Inc. of Cebu, Philippines. True to its mission, last Tuesday ( March 6, 2012) the first community service of the ass...

Other Logo Designs 7 Mar 2012 | 05:54 pm

Dear Katimpuyog, Ipalubos yo kuma met nga ipresentar ko daytoy sabali nga design iti Logo tayo. Daytoy ket bunga laeng iti imahinasyon ko ket haan nga Official Logo iti daytoy nga asosasyon. Logo 1...

Official Logo 7 Mar 2012 | 05:03 pm

Katimpuyog, Daytoy iti Offical Logo tayo ket kaunaan nga nga design iti Timpuyog.

Logos and Banners 3 Mar 2012 | 01:53 am

Katimpuyog, Naimbag nga Aldaw kadakayo amin. Adda iti  barbaro nga Logo Ken Banners tayo nga iso iti naka-display ditoy nga post. Banner 1: (Half Sun with Old Vigan Houses  Backdraft) ...

About Us 28 Feb 2012 | 12:52 pm

Welcome to Timpuyog Ken Saranay Ilocano Association, Inc. You can check out Facebook Fanpage - http://www.facebook.com/timpuyog Email Us – Admin@Timpuyog.org

Recently parsed news:

Recent searches: