Tinnhanthuonghieu - tinnhanthuonghieu.net

Latest News:

SMS Brand Name 24 Apr 2009 | 04:17 pm

Bảng giá Sms Brandname Bảng giá dịch vụ SMS Brand Name - Giá chỉ 450đ Gói dịch vụ Số lượng SMS Đơn giá (VNĐ) Thành tiền(VNĐ) Gói 1 1.000 750 750.000 Gói 2 5.000 700 3.500.000 Gói 3 10.0...

SMS BrandName là gì? 24 Apr 2009 | 04:14 pm

Tin nhắn thương hiệu (SMS BrandName) là một giải pháp Marketing thông qua tin nhắn. Qua đó thương hiệu của bạn sẽ nằm ở phần người gửi (Sender) của tin nhắn, thay cho các đầu số khô khan 6xxx, 8xxx, 0...

Recently parsed news:

Recent searches: