Topip - topip.rs

General Information:

Latest News:

KA Band 5 Mar 2011 | 01:00 pm

(images/stories/final/Modulacije/KaBandspotbimovi.jpg) KA-Band predstavlja frekventni opseg ili Band satelitskih komunikacionih sistema, širine 14 GHz, koji koristi frekvencije u...

FDDI tehnologija 15 Jan 2009 | 04:39 am

FDDILAN (content/view/52/21#LAN) koji koristi optičko vlakno kao prenosni medijum. FDDI tehnologija se najčešće koristi za izgradnju veoma brzih Backbone...

DTH 14 Oct 2008 | 03:22 am

Direct to home (DTH) predstavlja telekomunikacionu uslugu kojom DTH provajder (davaoc usluge) vrši distribuiranje određenog paketa kriptovanih (skremblovanih) TV programa...

SDI-Serijski Digitalni Interfejs 5 Oct 2008 | 10:15 am

SDIteleviziju (content/view/73/22#televizija) standardne definicije označavamo SD-SDI (content/view/25/1/1/1#sd-sdi), a za telaviziju (content/view/73/22#televizija) visoke definicije sa HD-SDI (conte...

KDS - Kablovski distributivni sistem 1 Oct 2008 | 11:13 am

Kablovski distributivni sistem (KDSHFC (content/view/74/32#HFC)) mreža. Drugim rečima, kablovski distributivni sistem omogućava provajderima istovremeno pružanje usluga kablovske...

Zajednički antenski sistem - ZAS 2 Aug 2008 | 08:45 am

Zajednički antenski sistem (ZAS) predstavlja deo telekomunikacijskog sistema, koji je namenjen prijemu TV signala i njegovoj distribuciji do krajnjih korisnika,...

Modulacija 11 Jul 2008 | 10:21 pm

(images/stories/final/Modulacije/ModulacijeAMMax.jpg) Modulacija je postupak transformacije signala kojim se u noseći signal utiskuje signal informacije. Na prijemnoj strani se...

Triple play 5 Jul 2008 | 03:32 am

Triple play predstavlja tehničko rešenje prenosa signala koje se bazira na broadband pristupnim mrežama i Internet protokol (content/view/47/9/1/1#internet%20protokol) tehnologijama...

DSNG Sistem 4 Jul 2008 | 09:51 am

DSNG televizije (content/view/73/22#televizija) prikupljanje vesti posredstvom satelita predstavlja logički dodatak elektronskom prikupljanju vesti (ENG) i potrebi da se...

Osnovni pojmovi prenosa signala 2 Jul 2008 | 11:36 am

Digitalni signal možemo definisati kao sekvencu diskretnih, diskontinualnih naponskih impulsa. Svaki impuls predstavlja signalni element. Binarni podaci se prenose...

Related Keywords:

dsng provajder, token ring tehnologija, adsl2 tehnologija, dsng tehnologija, dth provajder, mpeg2 struktura, 8psk modulacija, vdsl tehnologija, 8 psk modulacija, fddi tehnologija

Recently parsed news:

Recent searches: