Trstena - trstena.sk - RSS kanál mesta Trstená

Latest News:

Divadlo 21 Aug 2013 | 07:08 pm

Mesto Trstená a Radošínske naivné divadlo Vás pozývajú na komédiu Stanislava Štepku pod názvom POLOOBLAÈNO

Podpísanie dohovoru 20 Aug 2013 | 05:49 pm

Slávnostné podpísanie Dohovoru a Stanov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce TATRY s ruèením obmedzeným

Výstava 14 Aug 2013 | 06:00 pm

Mesto Trstená Vás pozýva na Bienále insitného umenia a art brut po¾sko-slovenského pohranièia Edwarda Sutora

Dovidenia leto 14 Aug 2013 | 05:36 pm

Mesto Trstená Vás pozýva na rozluèku s letom so skupinou Polemic

60. výroèie 14 Aug 2013 | 05:10 pm

Dovo¾ujeme si Vás pozva� na konferenciu pri príležitosti 60. výroèia Vodného diela Oravská priehrada

Akcie v kine Mier 14 Aug 2013 | 02:51 pm

Kino Mier Vás pozýva na filmové trháky

Nelegálna skládka 9 Aug 2013 | 11:39 am

Nelegálne skládky odpadov Ministerstvo životného prostredia vydalo dokument: Usmernenie ako postupovať pri nájdení nedovolene uloženého odpadu, tzv. opustený odpad, (http://www.minzp.sk/oblasti/odpad...

Divadelné predstavenie 6 Aug 2013 | 12:53 am

Mesto Trstená a divadelo Klauniky Brno uvádzajú najhranejšie divadelné predstavenie pod umeleckým doh¾adom Bolka Polívku Don Quiote De La (M)Ancha

Kultúrne podujatia 6 Aug 2013 | 12:49 am

Kultúrne podujatia v meste Trstená - august 2013 August 2013 (files/pdf/kultura/08_2013.pdf) Rozpis predstavení na mesiac august vo formáte PDF

Vzdelávacia akcia 5 Aug 2013 | 03:20 pm

Mesto Trstená pozýva všetkých seniorov a nielen seniorov na vzdelávaciu aktivitu Vezmi zdravie do svojich rúk realizované vrámci projektu Byť zdravý a fit to nie len seniorský hit

Related Keywords:

Trstená, trstena, spievajme márii 2010, dilongova trstená, trstená -slovnaft, ms trstena, trstena novy organ, trstená mesto, kino mier, exploatačno

Recently parsed news:

Recent searches: