Tulacek - ius.tulacek.eu - Ius Wiki

Latest News:

Psychologie pro právníky 22 Aug 2013 | 04:33 pm

* * * * *

Zadání zkoušek LS 2013 - vytvořeno 22 Aug 2013 | 04:33 pm

28. 5. 2013 Testové otázky: * Kdo napsal Symboly a proměny libida - Jung * Polygraf funguje na principu - asociačních experimentů * Gestaltismus je - tvarová psychologie * Zakladatel experimentální ...

start - oprava adresy RSS PF UK 9 Jul 2013 | 07:58 pm

Editujte s odvahou. Rychlomanuál pro vkládání příspěvků na IUS WIKI naleznete zde Přidejte se také k jejich vypracování! Pokračujte zde

18. Způsoby ustavování do funkcí v ústavním systému ČR - Přímá volba prezidenta - upřesnění 24 Jun 2013 | 04:05 am

Druhy ustavování do fcí 1. volbou * přímá (poslanci, senátoři, prezident) * doplňovací (dílčí) X všeobecné (celý sbor) * celostátní x regionální x místní * jednokolové volby x vícekolové * řádné (po...

20. Prezident republiky ČR - Upřesnění nové "imunity" prezidenta 24 Jun 2013 | 03:48 am

Historické postavení Prozatímní ústava 1918 * prezident upraven pod zvláštní rubrikou, nezařazen do moci výkonné a nařizovací * jeho úřad trval do doby, kdy podle konečné ústavy bude zvolen nový pre...

21. Pravomoci prezidenta republiky - Kontrasignace u abolice 24 Jun 2013 | 03:38 am

* upraveno především v Ústavě – Hlava III, čl. 62 a 63, dále pak čl. 64-66 čl. 62 Ústavy Bez kontrasignace čl. 63 Ústavy S kontrasignací Pravomoci prezidenta republiky vůči Parlamentu ČR * vyhla...

50. Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti - Trestní odpovědnost PO od 1.1.2012 23 Jun 2013 | 08:29 pm

Právní odpovědnost v komplexu sociálních odpovědnostních vztahů * Určitým jednáním mohou být porušeny různé druhy sociálních norem, tím pádem nastane více druhů odpovědnosti * Odpovědnost lze rozezná...

51. Prvky zaviněného porušení právní povinnosti a základy právní odpovědnosti - Odpovědnost právnických osob 23 Jun 2013 | 08:27 pm

Právní odpovědnost v komplexu sociálních odpovědnostních vztahů * Určitým jednáním mohou být porušeny různé druhy sociálních norem → existuje více druhů odpovědnosti → různé druhy sankcí za porušení ...

50. Klasifikace deliktů a právní odpovědnosti - Různé opravy, odpovědnost PO, přestupky 22 Jun 2013 | 06:15 pm

Právní odpovědnost v komplexu sociálních odpovědnostních vztahů * Určitým jednáním mohou být porušeny různé druhy sociálních norem, tím pádem nastane více druhů odpovědnosti * Odpovědnost lze rozezná...

20. Prezident republiky ČR - smazáno upozornění 22 Jun 2013 | 05:39 pm

Historické postavení Prozatímní ústava 1918 * prezident upraven pod zvláštní rubrikou, nezařazen do moci výkonné a nařizovací * jeho úřad trval do doby, kdy podle konečné ústavy bude zvolen nový pre...

Recently parsed news:

Recent searches: