Uis - uis.no

General Information:

Latest News:

Dyr kontantstøtte for kvinner 29 May 2012 | 07:41 pm

Kontantstøtta gjer at norske mødrer fort kan bli sinker i arbeidslivet. Mange kvinner jobbar nemleg redusert også i fleire år etter at kontantstøtteperioden er over.

Værtegn og ordtak 26 May 2012 | 03:16 pm

På Vervarslinga for Vestlandet streiker stastmeteorologene, men det fins likevel tegn som kan si oss noe om været som kommer.

Stipend til danse- og musikkstudentar 26 May 2012 | 02:30 am

Studentane Tatjana Andreeva, Reidar Garthus og Friedrike Wildschutz ved Institutt for musikk og dans ved UiS har fått kvart sitt stipend på 25.000 kroner.

Stor rusforskningskonferanse på UiS 26 May 2012 | 12:19 am

Stavanger og UiS er vertskap for konferansen The Kettil Bruun Society (KBS) fra 4. til 8. juni. KBS er et internasjonalt forum av forskere som jobber med sosiale aspekter ved alkoholbruk og avhengighe...

Seminar om kjønn og rus 25 May 2012 | 09:37 pm

11. juni inviterer rusforskarar og kjønnsforskarar ved UiS til seminar om alkohol- og narkotikaproblem i eit kjønnsperspektiv. Dr. Sharon Wilsnack frå University of North Dakota vil presentere eit int...

Nye studieplasser til UiS 24 May 2012 | 07:00 pm

Regjeringen har tildelt UiS 70 nye studieplasser i Revidert Nasjonalbudsjett 2012. Disse er øremerket lærer og førskolelærutdanningen, teknologi, helsefag og rettsvitenskap.

Lars Helle årets superlærar 24 May 2012 | 12:50 am

Lærarstudentane ved UiS har kåra førstelektor i pedagogikk, Lars Helle, til årets superlærar 2012.

Presenterte studentenes visjoner 22 May 2012 | 01:11 am

-Tar vi dannelse ut av utdannelse har vi bare 'ut' igjen, poengterte avtroppende StOr-leder, Morten Rønne. Med de ordene ga han stafettpinnen videre til påtroppende leder, Eirik Faret Sakariassen, som...

Stavanger som sosiologisk laboratorium 21 May 2012 | 08:33 pm

Torsdag 31. mai vil den nyopprettede Sosiologforeningen i Rogaland legge Stavanger under lupen. På et åpent arrangement inviterer foreningen til diskusjon om hvordan byen har utviklet seg.

Venstre-leder besøkte UiS 19 May 2012 | 01:07 am

Stortingsrepresentant og medlem av KUF-komiteen på Stortinget, Trine Skei Grande, ble fredag tatt i mot av universitetsledelsen. Det er første gang hun besøker UiS, og Venstre-lederen fikk med seg man...

Recently parsed news:

Recent searches: