Unwe - unwe.bg - Университет за национално и световно стопанство Събития RSS Feed

Latest News:

Женският отбор на УНСС завърши трети на Европейското студентско 3х3 първенство 26 Aug 2013 | 10:21 am

Женският отбор на Университета за национално и световно стопанство постигна голям успех, завършвайки на трето място на Европейското университетско 3х3 първенство в Ротердам. Тимът ни претърпя само едн...

Студенти от УНСС взеха участие в проект по европейската програма „Youth in Action“ 7 Aug 2013 | 01:10 pm

Студенти от факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС взеха участие в младежки проект по европейската програма „Youth in Action“. Програмата е ориентирана към младите хора и цели развитие на ев...

УНСС ще си сътрудничи с Центъра за европейско образование 31 Jul 2013 | 01:27 pm

Съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти предвижда договорът между УНСС и Центъра за европейско университетско образование – ZEUS, Австрия, подписан от ректора проф. д.ик.н. Стати Ст...

Модерна система за кариерно развитие на преподавателския състав на УНСС 29 Jul 2013 | 11:00 am

Университетът започна работата по проект BG051PO001-3.1.09-0024 "С лице към новите предизвикателства на времето: модерна...

Ректорът откри международен летен семинар по лидерство 22 Jul 2013 | 04:59 pm

Мисля, че нашият университет е точното място за провеждане на това събитие, защото е естествен генератор на лидери. С тези думи ректорът проф. д.ик.н. Стати Статев се обърна към участниците в “Leaders...

Усъвършенстване на учебните планове в професионално направление "Икономика" 16 Jul 2013 | 04:44 pm

Започна работата по проект BG051РО001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара н...

Актуализиране на бакалавърските програми в направление "Администрация и управление" 16 Jul 2013 | 04:12 pm

От 23 април  университетът,  чрез факултет „Управление и администрация“, започна изпълнението на проект BG051PO001-3.1.07-0053 „Разработване и въвеждане на актуализирани ...

Стартира платената стажантска програма в УНСС 11 Jul 2013 | 02:52 pm

Проектът „Студентски практики” се изпълнява в партньорство с МОН и е съфинансиран от Европейския социален фонд. Неговите цели са подобряване на качеството на образованието чрез предоставяне на възможн...

Отлично представяне на УНСС в състезанието за най-добра студентска компания 9 Jul 2013 | 12:33 pm

За пета поредна година студентските екипи от УНСС се представиха отлично на ежегодното състезание за най-добра студентска компания, организирано от фондация „Джуниър Ачийвмънт България”. Студентите от...

Recently parsed news:

Recent searches: