Upravusi - upravusi.rs - U pravu si! Online

Latest News:

Nasilje u porodici 30 Oct 2012 | 12:38 pm

Informativni razgovor 12 Oct 2012 | 01:51 am

Na razgovor radi prikupljanja obaveštenja, poznatiji kao informativni razgovor, policija može pozvati osobu za koju ima razloga da pretpostavi da zna nešto od značaja za zaštitu života, prava, sloboda...

Privođenje 12 Oct 2012 | 01:48 am

Kada kažemo „privođenje“, mislimo na svaku situaciju u kojoj ti policajci kažu: „Pođite s nama“, ili: „Idemo u stanicu“. Oni to mogu da učine samo u zakonom određenim slučajevima.

Šta je pretres, a šta pregled? 12 Oct 2012 | 01:46 am

Ono što mi, obični ljudi, podrazumevamo kada kažemo „pretres“, u stvari, obuhvata tri zasebno regulisana policijska postupka.

Pretres 12 Oct 2012 | 01:44 am

Pretres osoba, stanova i drugih prostorija obavlja se radi otkrivanja tragova i dokaza o nekom već izvršenom krivičnom delu ili hvatanja počinioca krivičnog dela. To je jedna od odlika po kojima se pr...

Pregled osoba, predmeta i prevoznih sredstava 12 Oct 2012 | 01:41 am

Svaki policajac može da zaustavi svaku osobu i pregleda nju, predmete koje ona ima kod sebe i prevozno sredstvo u kojem putuje, ako posumnja da ta osoba ima kod sebe oružje, eksploziv ili bilo koji dr...

Pregled mesta događaja 12 Oct 2012 | 01:39 am

Kada policajac sazna da je izvršeno krivično delo ili prekršaj, ili da se desio neki drugi događaj koji treba razjasniti, on treba da otkloni opasnost po ljude i imovinu i obezbedi ukazivanje pomoći p...

Prijavljivanje krivičnih dela i prekršaja 12 Oct 2012 | 01:37 am

Postoje krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti i svako ko zna za njih treba da ih prijavi javnom tužiocu, policiji ili sudu. Druga krivična dela javni tužilac goni samo na predlog žrtve ili ...

Opšta pravila upotrebe sredstava prinude 12 Oct 2012 | 01:34 am

Policajac može da upotrebi sredstva prinude samo u službene svrhe, samo ako zadatak ne može da se izvrši na drugi način, i to uzdržano i srazmerno opasnosti koju treba da otkloni.

Vrste sredstava prinude 12 Oct 2012 | 01:32 am

Pored opštih pravila upotrebe koja važe za sva sredstva prinude koja može da upotrebi policija, za svako od tih sredstava važe i neka posebna pravila.

Related Keywords:

zakon o radu, dokumenta za pasos, ugovor o radu, komunalna policija, upravu, u pravu, u pravu si, upravu si, zakon o radu srbija, vadjenje pasosa

Recently parsed news:

Recent searches: