Upsvar-lc - upsvar-lc.sk

General Information:

Latest News:

Nový web UPSVR Lučenec 8 Mar 2013 | 12:44 pm

Nová web stránka UPSVR Lučenec Dňa 1.3.2013 bola spustená nová web stránka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec. www.upsvar.sk/lc Obsah bude pridávaný a aktualizovaný už len na novej strán...

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“ 5 Mar 2013 | 05:56 pm

Oznam: Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“ Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihn...

Výzvy na predloženie cenových ponúk - priorita 5 Mar 2013 | 05:51 pm

Pozor! Výzvy na predloženie cenových ponúk - PRIORITY 2013

Voľné pracovné miesta v zahraničí ponuka 7 Jan 2013 | 03:55 pm

Výberový pohovor - Pracovník na kvetinovej farme - Holandsko

Zmena úradných hodín 6 Dec 2012 | 12:27 pm

Pozor! Zmena úradnych hodín. Počnúc dňom 3.12.2012 UPSVR Lučenec na všetkých pracoviskách pristúpil k zmene úradných hodín pre klientov. Hlavná zmena - utorok bol stanovený za nestránkový deň pre cel...

Zmena e-mailových adries 28 Oct 2012 | 11:07 pm

Zmena e-mailových adries úradu 1.10.2012 došlo k zmene e-mailových kontaktov zamestnancov.  Formát adresy sa zmenil z tvaru: meno.priezvisko@upsvar.sk na: meno.priezvisko@upsvr.gov.sk.

Burza informácií 2012 19 Oct 2012 | 11:07 am

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny  Lučenec a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a  prevencie  Lučenec Vás pozývajú na 14. ročník prezentačnej výstavy učebných a študijných odborov...

Upozornenie - nový IS 27 Mar 2012 | 09:06 pm

Vážení klienti, v súvislosti so zavádzaním nového Informačného systému služieb zamestnanosti na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci SR s cieľom skvalitnenia poskytovaných služieb od 28.03...

Keď život bolí, alebo.....aby sme mohli byť šťastnejší 29 Sep 2011 | 01:27 am

Keď život bolí, alebo.....aby sme mohli byť šťastnejší .....mladá mamička s vystrašeným pohľadom so strachom o svoje malé dieťa po rozvode, ktoré už niekoľko mesiacov nevidela, pretože bývalý manž...

Privítanie 28 Jun 2011 | 08:40 pm

Pracovisko ÚPSVaR Lučenec Pracovisko Fiľakovo Pracovisko Poltár Železničná 5 986 01 Fiľakovo Železničná 2 987 01 Poltár

Recently parsed news:

Recent searches: