Vedomost - vedomost.info

General Information:

Latest News:

Преустановяване на работата от работодателя при ... 26 Aug 2013 | 11:18 pm

1. Със Закона за здравословни и безопасни условия на труд от м. декември 1997 г. (обн. ДВ, бр. 124 от 23.12.1997 г., изм. доп.) бяха установени нови задължения на работодателя за осигуряване на здраво...

Данъчно третиране на отказа от право на придобиване ... 26 Aug 2013 | 11:05 pm

При договорите за финансов лизинг с опция по отношение придобиването на собствеността върху лизинговия актив съществуват случаи, при които лизингополучателят се отказва от правото си да стане юридичес...

Отписват задължения към държавата възникнали преди ... 26 Aug 2013 | 10:38 pm

Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (отпреди 1. 01. 2008 г.), може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП. Възражението може да се подаде лично или да...

До края на юли се подават декларациите за дължими ... 26 Aug 2013 | 10:38 pm

До края на юли 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат новата декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за...

Два дни за подаване на декларациите за дължими ... 26 Aug 2013 | 10:38 pm

До края на юли 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат новата декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) за...

Министерство на финансите представя Законопроект ... 20 Aug 2013 | 05:08 pm

Проектът за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и мотивите към него са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите. Предложените промени в ...

В Латвия обмислят въвеждането на данък върху шоколада 19 Aug 2013 | 07:26 pm

Министерство на здравеопазването на Латвия е предложило въвеждането на данък върху шоколадовите и захарните изделя, върху захарта и върху солените закуски, съобщава MixNews Освен това, се предлага и ...

Министерство на финансите: Анализ на процеса по ... 14 Aug 2013 | 02:20 pm

Настоящият анализ на процеса по възстановяване на ДДС е изготвен с цел повишаване на ефективността по възстановяване на ДДС на данъчно задължените лица от приходната администрация. Анализът обхваща че...

Отговорност на осигурителя при неправилно издадени ... 8 Aug 2013 | 07:22 pm

Задължението на осигурителя да издава документи за осигурителен стаж и осигурителен доход е регламентирано в чл. 5, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Осигурителят е длъжен и не може да о...

Министерство на финансите планува въвеждане на ... 8 Aug 2013 | 07:17 pm

„Режимът „Касова отчетност на ДДС“ ще подпомогне малките и средни предприятия, които срещат затруднения при плащане на ДДС към бюджета, в случаите, когато не са получили плащане по фактура от клиентит...

Recently parsed news:

Recent searches: