Vpvb - vpvb.gov.lv - Vides pārraudzības valsts birojs

Latest News:

Paziņojums par Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Vides pārskata publisko apspriešanu 27 Aug 2013 | 04:13 pm

-- Rugāju novada dome ir izstrādājusi Rugāju novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam un Vides pārskata 1.redakciju. 2013. gada 19.augustā domes sēdē tika pieņemts lēmums (protokols...

22.08.2013. 23 Aug 2013 | 08:14 pm

Izsniegta programma ietekmes uz vidi novērtējumam kūdras ieguvei atradnē „Nidas purvs” Dienvidkurzemes mežsaimniecības Nīcas meža iecirkņa teritorijā Rucavas novada Rucavas pagastā. Kūdras ieguve Ruca...

Paziņojums par smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Biksēre” nekustamajā īpašumā „Grantskalni” Madonas novada Sarkaņu pagastā ietekmes uz vidi nov... 23 Aug 2013 | 08:11 pm

... PAZIŅOJUMS 2013. gada 21. augustā ir pabeigta smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Biksēre” nekustamajā īpašumā „Grantskalni” Madonas novada Sarkaņu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņo...

21.08.2013. 23 Aug 2013 | 08:10 pm

Birojā iesniegta smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Biksēre” nekustamajā īpašumā „Grantskalni” Madonas novada Sarkaņu pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija un uzsākta t...

16.08.2013. 19 Aug 2013 | 07:39 pm

Birojā iesniegta autoceļa A10 “Rīga-Ventspils” posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) Tukums) rekonstrukcijas novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija...

Paziņojums par autoceļa A10 “Rīga-Ventspils” posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) Tukums) rekons... 19 Aug 2013 | 07:35 pm

... PAZIŅOJUMS 2013. gada 16. augustā ir pabeigta autoceļa A10 “Rīga-Ventspils” posma no km 45,1 (Ķemeru pagrieziens) līdz km 91,8 (krustojums ar P130 Līgas-Kandava-Veģi) Tukums) rekonstrukcijas iet...

Paziņojums par autoceļa P4 (Rīga – Ērgļi) posma no 35,7 – 45,0 km (Vāverkrogs – Jugla) rekonstrukcijas 19 Aug 2013 | 07:29 pm

ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) - dabas liegumu "Lielie kangari" - novērtējuma aktuālā ziņojuma pieejamību. Paziņojums par Ietekmes uz Natura 2000 novērt...

16.08.2013. 19 Aug 2013 | 06:00 pm

Birojā iesniegta autoceļa P4 (Rīga – Ērgļi) posma no 35,7 – 45,0 km (Vāverkrogs – Jugla) rekonstrukcijas ietekmes uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) - dabas liegumu "...

09.08.2013. 16 Aug 2013 | 04:51 pm

Paziņojums par SIA „Cēres karjers” derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguves atradnes “Cēre” iecirknī „Ausekļi”, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Ausekļi” (zemes kadastra Nr. 9044 003 0041) Cēres pag...

Paziņojums par SIA „Cēres karjers” derīgo izrakteņu (smilts – grants) ieguves atradnes “Cēre” iecirknī „Ausekļi”, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Aus... 16 Aug 2013 | 04:38 pm

Publicēts laikrakstā "Kandavas ziņas" 2013.gada 9.augustā un laikrakstā "Neatkarīgās Tukuma ziņas" 2013.gada 15.augustā Paziņojums par sākotnējās sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu Vides pārraudzīb...

Related Keywords:

medzes ciemata katlu māja atļauja, medzes atļauja, metālu ražošana, viessmann problēmas, medzes ciemata atļauja, jaunā ostmala 33/35, irēna grīnberga, kodinataji metali, termolīzes gāze, iete izstrade

Recently parsed news:

Recent searches: