Vv - vv.se

General Information:

Latest News:

Introduktion till ny effektiv planläggningsprocess 16 Oct 2012 | 12:42 pm

Från årsskiftet genomförs ändringar i väglagen och lagen om byggande av järnväg. Samtidigt sker små förändringar i miljöbalken och i plan- och bygglagen. Planeringsprocessen ska med bibehållen god kva...

Infrastrukturpropositionen är här 15 Oct 2012 | 07:09 pm

Regeringen har i dag (15 oktober 2012) överlämnat infrastrukturpropositionen till riksdagen. Infrastrukturpropositionen har en inriktning på ett starkt och hållbart transportsystem. Ambitionsnivån höj...

Punktligheten för järnvägstrafiken var god i september 12 Oct 2012 | 06:13 pm

Det är fortfarande förseningar för snabbtågen, framför allt på Västra stambanan. Där påverkas tågen av de större spårarbeten som började i somras och fortsätter under hösten. En översyn pågår för att ...

Vattnet sjunker undan i Norrbotten och Västerbotten 9 Oct 2012 | 01:27 pm

Efter mycket höga flöden i nordöstra Västerbotten och i området kring Vibbyn i Norrbotten har vattnet på tisdagen börjat sjunka undan och allt fler vägar öppnas. I Västerbotten är E4 vid Byske fortfar...

Höga flöden i nordöstra Västerbotten 8 Oct 2012 | 02:15 pm

Översvämningarna är värst i Skellefteå kommuns nordöstra del och i området kring Vibbyn i Norrbotten som de avstängda vägarna finns. E4 vid Byske är avstängd och trafiken leds om via centrala Byske. ...

Gränslösa tankar om framtidens transporter 4 Oct 2012 | 06:52 pm

"Think Future" är Trafikverkets plattform för fri och strategisk dialog om framtidens transportsystem. Seminariet hölls den 3 oktober i Stockholm med deltagande av ledande representanter för näringsli...

E16 invigd i nio svenska kommuner och norska Kongsvinger 1 Oct 2012 | 01:05 pm

Invigningen av E16 började med en bussresa från Gävle till Kongsvingers fästning i Kongsvinger, där den officiella ceremonin ägde rum dagen därpå. Bussen stannade i alla kommuner på vägen. I varje kom...

Ökade anslag till väg och järnväg i regeringens budgetförslag 28 Sep 2012 | 04:39 pm

För nästa år föreslås att anslaget till byggande, drift och underhåll av väg ökas med en miljard till 22,2 miljarder. För investeringar, drift och underhåll av järnväg föreslås en ökning med en halv m...

Ölandsbron fyller 40 år 27 Sep 2012 | 03:58 pm

Tankar på att bygga en förbindelse mellan Öland och fastlandet har funnits sedan 1600-talet. Då var syftet att soldater lättare skulle kunna ta sig till ön när den anfölls från havet. I dag är bron en...

Trafiksatsning Stockholm för bättre framkomlighet 24 Sep 2012 | 03:59 pm

Infrastrukturen i stockholmsregionen är inte tillräcklig och utnyttjas idag över sin kapacitet. Även små störningar i trafiken leder till långa köer, förseningar i kollektivtrafiken och stora samhälls...

Related Keywords:

vv, Vägverket, bilregistret, bilregister, bilregistret.se, fråga på annat fordon, vägverket.se, vagverket.se, vv.se

Recently parsed news:

Recent searches: