Vypoved-vzor - vypoved-vzor.cz - vypoved-vzor.cz

Latest News:

Zákoník práce v platném znění 12 Jan 2011 | 10:55 pm

262/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006 zákoník práce Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb., 296/2007 Sb., 362/2007 Sb., 357/2007 Sb. Změna: 116/2008 Sb. Změna: 121/2008...

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 20 Jan 2010 | 03:55 am

Online praktická příručka rad a doporučení pro nezaměstnané, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 ke stažení (pdf) Obsah příručky: 1. HLEDÁNÍ P...

Odvolání výpovědi zaměstnavatelem 17 Dec 2009 | 10:52 pm

Pokud zaměstnavatel odvolává výpověď danou zaměstnanci, je toto odvolání platné pouze za předpokladu, že je podáno písemně, a zaměstnanec svým podpisem vyjádří souhlas s tímto odvoláním. Vzor pro odv...

Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti – vzor 11 Dec 2009 | 12:07 am

Dohoda o zrušení dohody o pracovní činnosti podle § 76 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Zaměstnavatel……………, IČ………………, DIČ……………, sídlem,………….zastoupená…………, zapsaná v Obchodním rejstřík...

Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnancem 18 Oct 2009 | 11:43 pm

Jestliže dal zaměstnanec zaměstnavateli neplatnou výpověď nebo zrušil-li neplatně zaměstnanec pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a zaměstnavatel oznámil zaměstnanci bez zbytečného odkladu p...

Neplatné rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem 9 Oct 2009 | 11:35 pm

Pokud dal zaměstnavatel svému zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a zaměstnanec bez zbytečného odkladu písemně vyjá...

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem 29 Nov 2008 | 02:04 am

Zaměstnavatel může pracovní poměr okamžitě zrušit výjimečně za těchto okolností: a)  byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší...

Odvolání výpovědi zaměstnancem 28 Nov 2008 | 03:46 am

Pokud zaměstnanec svému zaměstnavateli nabídne odvolání vlastní výpovědi, je toto odvolání platné pouze za předpokladu, že je podáno písemně, a zaměstnavatel vyjádří svůj souhlas s tímto odvoláním. So...

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem – vzor 28 Nov 2008 | 03:19 am

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavatelem podle § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Jméno, příjmení a adresa zaměstnance V…………………………….. dne………………………… Věc: Zrušení pracovní...

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnancem – vzor 24 Nov 2008 | 12:40 pm

Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době podle § 66 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce Název a adresa zaměstnavatele V……………………… dne…………………….. Věc: Zrušení pracovního poměru ve z...

Related Keywords:

výpověď, vypoved vzor, výpověď z pracovního poměru, výpověď vzor, dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď dohodou, výpověď z pracovního poměru vzor, moznost podani vypovedi v nemocenske, výpověď ve zkušební době, odvolání výpovědi

Recently parsed news:

Recent searches: