Wezwanie-do-zaplaty - wezwanie-do-zaplaty.pl

General Information:

Latest News:

Wezwanie do zapłaty a doniesienie o popełnieniu przestepstwa 30 Apr 2011 | 06:33 am

Często się zdarza, że działania naszych dłużników mogą nosić znamiona przestępstwa. Szerzej o tzw. przestępstwach przeciwko wierzycielom piszemy tutaj. Czy możemy wzywając dłużnika do zapłaty, zagrozi...

Wezwanie do zapłaty do wspólników spółki jawnej 15 Mar 2011 | 02:28 am

Jeżeli naszym dłużnikiem jest spółka jawna, warto wiedzieć kto odpowiada za jej zobowiązania i czy w przypadku problemu z odzyskaniem należności możemy egzekwować jedynie od spółki jako takiej, czy te...

Wezwanie do zapłaty do członka zarządu sp. z o.o. 9 Mar 2011 | 09:23 am

Kiedy możemy skierować wezwanie do zapłaty do członka zarządu spółki z o. o. ? Jakie okoliczności muszą najpierw zaistnieć, abyśmy mieli do tego prawo? Jak skonstruować takie wezwanie? W sytuacji kie...

Wezwanie do spełnienia świadczenia przy umowach wzajemnych 21 Jan 2011 | 10:30 pm

Niniejszy artykuł przedstawia skutki nie wykonywania zobowiązań z umów wzajemnych. Wyjaśnimy co należy rozumieć pod takim pojęciem i jak powinno wyglądać prawidłowe postępowanie w przypadku, gdy nasz ...

Czy faktura może być traktowana jako wezwanie do zapłaty? 21 Jan 2011 | 10:18 pm

W poniższym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pytanie zawarte w tytule : czy faktura może być traktowana jako wezwanie do zapłaty? Dla wierzyciela próbującego odzyskać swój dług problematyka wezwan...

Czy wierzyciel może odmówić przyjęcia części świadczenia przez dłużnika? 30 Dec 2010 | 03:31 am

Poniższy artykuł przedstawia tematykę częściowego wykonywania zobowiązania przez dłużnika. Jakimi narzędziami dysponuje wierzyciel w przypadku kiedy dłużnik spłaca należność częściowo i nie wskazuje- ...

Dłużnik spłaca należność w częściach – zaliczanie długu i obliczanie odsetek 30 Dec 2010 | 03:20 am

W artykule wskażemy sposoby obliczania odsetek w przypadku częściowego regulowania zadłużenia przez dłużnika. Kwestia ta jest istotna dla poprawnego określenia wysokości długu. W wezwaniu do zapłaty w...

Dłużnik spłaca należność w częściach – jak wierzyciel powinien zaliczać wpłaty? 30 Dec 2010 | 03:08 am

W przypadku kiedy dłużnik ma względem wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju, w tym zwłaszcza pieniężnych, i dokonuje spłaty, ale w rozmiarze niewystarczającym na pokrycie wszystkich należności,...

Przedsądowe wezwanie do zapłaty 11 Dec 2010 | 12:44 am

Przypomnienie, monit i wezwanie do zapłaty nie przyniosły rezultatu? Czas na ostateczne wezwanie w którym informujemy dłużnika, że nasza cierpliwość wyczerpała się – dalsza zwłoka spowoduje skierowani...

Opóźnienie a zwłoka dłużnika 3 Dec 2010 | 11:14 am

Bardzo często w sytuacji kiedy określamy w umowie warunki zapłaty odsetek bądź kary umownej używamy zamiennie terminów „opóźnienie w zapłacie” i „zwłoka w zapłacie” nie zdając sobie sprawy z konsekwen...

Related Keywords:

wezwanie do zapłaty, ostateczne wezwanie do zapłaty, przedsądowe wezwanie do zapłaty, wezwania do zapłaty, umowa wzajemna faktira, umowa wzajemna faktura, wezwanie do swiadczenia, wezwanie do zap-laty, wyliczenie odsetek sądokowy nakaz zapłaty, ostateczne wezwanie do zaplaty

Recently parsed news:

Recent searches: