Wup - efs.wup.poznan.pl - Wojewódzki Urząd Pracy - Poznań

Latest News:

Lista rankingowa wniosków o przyznanie stypendium i wsparcia towarzyszącego w ramach projektu pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkac... 27 Aug 2013 | 06:06 pm

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach projektu systemowego pt.: „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z punktu widzenia rozwoju Wielk...

DOTYCZY KONIECZNOŚCI DOŁĄCZANIA DO ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH DOKUMENTÓW POŚWIADCZAJĄCYCH UMOCOWANIE DANEJ OSOBY DO DZIAŁANIA W IMIENIU WNIOSKODAWCY – inter... 26 Aug 2013 | 07:25 pm

W związku z ewentualną rozbieżnością w interpretacji art. 30b ust. 6 pkt 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity - Dz. U. z 2009r., Nr 84, poz. 712, z...

Wyodrębniona pula środków skierowanych wyłącznie do osób do 30 roku życia w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/6.1.1/1/13 26 Aug 2013 | 04:52 pm

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w związku z powstałymi oszczędnościami zwiększono wartość alokacji finansowej w ramach konkursu zamkniętegonr PO KL/6.1.1/1/13 dla Programu Operacyjnego...

Lista rankingowa w ramach konkursu zamkniętego nr PO KL/9.6.2/1/13 26 Aug 2013 | 04:48 pm

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 0...

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL 23 Aug 2013 | 07:21 pm

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie realizacji projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 0...

Zaproszenie na konsultacje społeczne Planów działania na lata 2014-2015 23 Aug 2013 | 07:14 pm

W związku z obowiązkiem przeprowadzenia konsultacji społecznych na etapie przygotowywania pierwszej wersji Planów działania na lata 2014-2015, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza na spotkanie, ...

Listy rankingowe w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL 23 Aug 2013 | 06:56 pm

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listy rankingowe wniosków przekazanych do oceny merytorycznej, stworzone na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, która odbyła się w dniach 03....

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL (wyodrębniona pula środków wyłącznie do osób do 30 roku życia) 21 Aug 2013 | 05:27 pm

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach od 03 czerwc...

Lista rankingowa w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL (podstawowa pula środków) 21 Aug 2013 | 05:23 pm

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listę rankingową wniosków o dofinansowanie projektów, stworzoną na podstawie wyników obrad Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniach od 03 czerwc...

Zmiany Planu działania na rok 2013 dla Priorytetu IX województwa wielkopolskiego 21 Aug 2013 | 04:19 pm

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, zatwierdziła zmiany w opracowanym przez Instytucję Pośredniczącą Planie działania na rok 2...

Related Keywords:

EFS, wup, urząd pracy poznań, wup poznań, wojewódzki urząd pracy, wojewódzki urząd pracy w poznaniu, urzad pracy poznan, wup poznań efs, wup w poznaniu, wup poznan

Recently parsed news:

Recent searches: