Xoopstr - xoopstr.org

General Information:

Latest News:

This domain is for sale 3 May 2013 | 09:39 pm

If you are interested in this domain, please contact us by filling this form. Name * E-mail * Offer (US $) Message * Türkçe

2.4.0 Final versiyonu çýktý 27 Oct 2009 | 02:47 pm

XOOPS 2.4.0 Final sürümü çýktý. Bu yeni versiyonla ilgili detaylý bilgilere xoops.org sitesinden okuyabilirsiniz. http://www.xoops.org/modules/news/article.php?storyid=5064 2.4.0 Final'i indirmek iç...

Güvenlik güncellemesi: 2.3.2 çýktý 27 Nov 2008 | 04:40 am

XOOPS 2.3.1 versiyonundaki bir güvenlik açýðýnýn giderilmesi amacýyla 2.3.2 versiyonu çýkartýlmýþtýr. Tüm 2.3.1 kurulumlarýnýn acilen 2.3.2'e upgrade edilmesi önerilmektedir.

Tema demolarý sitemizde 22 Oct 2008 | 04:30 am

Sitemizde artýk xoops temalarýný deneyip indirebileceðiniz bölüm devreye girmiþtir.

Kararlý sürüm: 2.3.1 çýktý 13 Oct 2008 | 07:40 am

2.3.0'da yer alan hatalarýn düzeltildiði ara sürüm olan 2.3.1 çýktý.

World of Xoops (WOX) 13. sayý çýktý 4 Oct 2008 | 01:46 am

XOOPS'dan haberler yer alan WOX elektronik bülteninin Ekim 2008 sayýsý çýktý.

xoopstr.org resmi destek sitesi olmuþtur 3 Oct 2008 | 03:30 am

Sitemiz artýk resmen xoops.org'un Resmi Destek Siteleri listesine yer almaktadýr. xoopstr.org ailesine hayýrlý olmasýný dileriz.

Kararlý sürüm: 2.3.0 çýktý 29 Sep 2008 | 05:50 am

XOOPS'un yeni versiyonu 2.3.0 kararlý sürümü çýktý. Pek çok yenilikle beraber çýkan çýkan bu sürümle gelecek nesil 3.0 versiyonu için hazýrlýk niteliði taþýmaktadýr.

Kararlý sürüm: 2.0.18.2 çýktý 29 Sep 2008 | 05:40 am

XOOPS 2.0 serisinin 2.0.18.2 sürümü çýktý. Bu yeni sürüm, yeni özellik içermeyip sadece bazý hatalarýn giderilmesi ve güvenlik açýklarýnýn kapatýlmasý için çýkartýlmýþtýr.

Recently parsed news:

Recent searches: