Migrationsverket - migrationsverket.se - Migrationsverket - nyheter

Latest News:

Migrationsverket följer utvecklingen i Egypten 16 Aug 2013 | 06:58 pm

Oroligheterna i Egypten har de senaste dagarna resulterat i våldsamma sammandrabbningar mellan militären och demon­stranter. Undantagstillstånd råder i 14 av Egyptens 27 provinser. Egyptens vicepresid...

Dags att ansöka om projektstöd 12 Aug 2013 | 01:32 pm

Fortsatt stort behov av kommunplatser 5 Aug 2013 | 04:53 pm

I Migrationsverkets prognos från den 29 juli beräknas antalet personer som söker asyl att minska men eftersom en större andel av de som söker kommer att ges uppehållstillstånd så finns ett fortsatt st...

Förtydligande information om viseringsärenden 5 Aug 2013 | 02:38 pm

Förtydligande information om regelverket kring viseringar med anledning av ett enskilt ärende som uppmärksammats i media.

Blåkort — nytt EU-direktiv för arbetskraftsinvandring 1 Aug 2013 | 08:49 pm

Den 1 augusti införs blåkortsdirektivet i svensk rätt. Genom detta införs ett uppehålls- och arbetstillstånd för högkvalificerad anställning som betecknas EU-blåkort. Kortet har sitt ursprung i ett EU...

Medlemsländernas praxis av betydelse för fortsatt migration till Sverige 29 Jul 2013 | 04:11 pm

De olika EU-medlemsländernas tolkning av asylrätten såväl som fortsatt ekonomisk instabilitet i Europa och politisk turbulens i omvärlden har stor betydelse för den fortsatta utvecklingen av migration...

Praktiska konsekvenser av domen i EU-domstolen 12 Jul 2013 | 06:36 pm

Förtydligande information om vilka som berörs av EU-domstolens dom om asylsökande ensamkommande barn och Dublinförordningen.

Viktig information om utlysningen av fondmedel 12 Jul 2013 | 01:27 pm

En utlysning äger rum 15 juli–20 september. För kortare projekt som söker fondmedel från programår 2012 är sista ansökningsdag 26 augusti.

Förtydligande med anledning av ett uppmärksammat enskilt ärende 10 Jul 2013 | 02:50 pm

Migrationsverket vill förtydliga information om förutsättningarna för ett återvändande med anledning av ett enskilt ärende som avgjorts i domstol och som i dag uppmärksammas i media.

Migrationsverket kommenterar säkerhetsläget i Egypten 5 Jul 2013 | 05:34 pm

Den senaste veckans oroligheter i Egypten och avsättningen av president Mursi har gjort att säker­hetsläget försämrats i Egypten. I dagsläget är det dock inte aktuellt för Migrationsverket att införa ...

Related Keywords:

application for schengen visa, migrationsverket, swedish migration board, migrationsverket.se, migration board, swedish immigration, schengen visa application, migrations verket, sweden apply for residency permit work, invandrarverket.se

Recently parsed news:

Recent searches: