Or - bcst.or.th - Bird Conservation Society of Thailand

Latest News:

Conservation Strategy of BCST announcement 13 Aug 2013 | 07:32 am

Conservation Strategy of BCST announcement Mr.Wicha Narungsri, as conservation manager, has announced a draft Conservation Strategy of Bird Conservation Society of Thailand which opened to the Wetlan...

โครงการอบรมดูนกเบื้องต้น ประจำปี 2555 1 Aug 2013 | 03:45 pm

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจในธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการ อบรมดูนกเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเ ที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดค...

การลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ จ.ระยอง 30 Jul 2013 | 07:48 am

การลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ จ.ระยอง เมื่อวันที่ 18-19 ก.ค. 56 นายวิชา นรังศรี พร้อมกับคณะทำงานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ำและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ...

ขอเชิญสมาชิกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “ความหมายบนปลายปีก ปีที่ 2” 29 Jul 2013 | 01:16 pm

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกและบุคคลทั่วไป ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ “ความหมายบนปลายปีก ปีที่ 2” ในหัวข้อดังต่อไปนี้ หัวข้อ “การจำแนกชนิดนก” 1. การจำแนกนกชายเลน (กลุ่ม Shoreb...

ประกวดสโลแกนเกี่ยวกับการอนุรักษ์นก ฉลองแฟนเพจทะลุ 2,000 ไลค์! 29 Jul 2013 | 01:13 pm

ฉลองแฟนเพจทะลุ 2,000 ไลค์!! สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ แห่งประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกแฟนเพจร่วม ประกวดสโลแกนเกี่ยวกับการอน ุรักษ์นก ใครที่คิดว่าสโลแกนของตัวเอ งโดนใจ จะเป็นสโลแกนเฉพาะเจาะจงกับ นกชนิดใ...

การปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาร่างแนวคิดกรอบการดำเนินการตรวจสอบตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนิน... 29 Jul 2013 | 11:13 am

การปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาร่างแนวคิดกรอบการดำเนินการตรวจสอบตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง และการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงาน การปรึกษาหารือ เพื่อพิจารณาร่างแนวคิดกรอบการด...

กำหนดการประชุมสมาชิกประจำ 2 เดือน วันที่ 28 ก.ค. 2556 27 Jul 2013 | 11:02 am

กำหนดการประชุมสมาชิกประจำ 2 เดือน (แก้ไขและอัพเดตล่าสุด) วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๐๐ น. ห้องบรรยาย ๑ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

การประชุมกรรมการฝ่ายอนุรักษ์ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย 26 Jul 2013 | 09:45 am

เมื่อวันที่ 17 ก.ค.56 คณะกรรมฝ่ายอนุรักษ์ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์นกในอนาคตโดยมีอาจารย์ ฟิล เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่าน คือ อ. ฟิลลิป ดี.ราวด์ นายเจริญ อั...

กิจกรรมบ้านลุงสอนหลาน จังหวัดสมุทรปราการ 26 Jul 2013 | 08:24 am

กิจกรรมบ้านลุงสอนหลาน โรงเรียนนอกกะลา เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 56 นางสาวพรหมพร ผลภิญโญ เจ้าที่สิ่งแวดล้อมศึกษา และคณะทำงานประกอบด้วย นายวิชา นรังศรี นายสมสิทธิ์ วงศรี นายอุเทน ภุมรินทร์ และนายวิทวัส นวลอ....

สมาคมอนุรักษ์นกฯร่วมพูดคุยกับตัวแทนจากบริษัท Shimizu Corporation ประเทศญี่ปุ่น 17 Jul 2013 | 08:03 am

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2556 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแแห่งประเทศไทยได้รับเกียรติต้อนรับ Dr.Shigehiro Yokota , Senior Research Engineer ของบริษัท Shimizu Corporation ประเทศญี่ปุ่น เรื่องความร่วมมื...

Recently parsed news:

Recent searches: