Pptapaksuci - pptapaksuci.org

General Information:

Latest News:

Padepokan Nasional Pencak Silat Indonesia 1 Jun 2011 | 05:00 am

Padepokan berarti sebuah kompleks perumahan dengan areal cukup luas yang disediakan untuk belajar dan mengajar pengetahuan dan keterampilan tertentu. Padepokan yang disediakan untuk belajar dan mengaj...

Senjata Khas TAPAK SUCI 27 May 2011 | 05:00 am

Definisi senjata adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang. Dengan kata lain senjata merupakan alat bantu yang digunakan manusia untuk membela diri ketika terjadi perseteruan menyelesaik...

Serial Jurnalistik: Teknik Penulisan Berita 1 Oct 2010 | 01:01 am

Agar berita yang ditulis itu memadai untuk dibaca oleh para pembaca, diperlukan sedikit teknik penulisan berita. Berikut ini adalah beberapa teknik penulisan berita yang dapat menjadi panduan dasar ba...

Ikrar Anggota TAPAK SUCI PUTERA MUHAMMADIYAH 23 Nov 2008 | 02:49 am

Bismillaahirrahmaanirrahiim, Asyhaduanlaailaaha illallaah, Wa asyhadu anna Muhammadarrasuulullah. Radhiitu billaahi robba, Wa bil Islaami diina, Wabimmuhammadinnabiyya wa rasuula Ikrar Anggota TAP...

Keilmuan Seni Beladiri TAPAK SUCI - sebuah tinjauan singkat 17 Oct 2008 | 12:23 pm

Berikut ini adalah sebuah tulisan dari Bapak M. Barie Irsjad, Pendekar Besar TAPAK SUCI, yang berisi tinjauan singkat tentang keilmuan Seni Beladiri TAPAK SUCI.Tulisan ini dibuat semasa hidup beliau, ...

Recently parsed news:

Recent searches: